O JÓZE

10.04.2017 11:36

O JÓZE

 

Kdysi v minulosti, když dávno ještě neexistoval náš letopočet, byla v Indii védská rituální společnost přísně rozvrstvená do kast. Možná na jakýsi protest vůči té společnosti se z ní začali vydělovat asketové (a mezi askety patřili i jogíni). Kdy k tomu došlo je věcí badatelů, jednotný názor zatím neexistuje.

Jogíni byli tradičně jednotlivci, kteří se zřekli světa, odešli do bezdomoví a putovali po Indii. Typicky mezi sebou vyhledávali nejproslulejší učitele a pěstovali tělesné i duševní techniky introspekce, vnitřního zkoumání, zkoumání sebe samých.

Neexistují žádné prameny, které by prokazovaly nějaké jógové tradice, školy, nebo proudy. Jeví se, že jóga tehdy byla otázkou jednotlivých učitelů, kteří si získali nějaký věhlas a to přitáhlo žáky. Když učitel zemřel, tak se to rozpadlo. Z pokročilého žáka se však mohl stát učitel. Takže šlo o hodně individualistickou záležitost.

Dnešní jóga, jak je obecně známá u nás, nemá s tou tradiční mnoho společného. Jedná se o moderní směry, které vznikaly až v poslední době a od původní kultivace lidské bytosti a hledání podstaty člověka a světa se značně odchýlily.

Společenství Sādhak přistupuje k józe pokudmožno v jejím tradičním pojetí a snaží se každého zájemce vést k pochopení prostřednictvím jeho vlastního prožitku.

Dnes se často mluví o Patandžaliho józe jako o základu moderních jógových směrů, ale zdaleka nejvíce času tyto módní směry věnují výuce ásan.

Tradiční jóga však není o mnohosti tělesných pozic, ale je o hledání Skutečnosti, o Cestě za Pravdou, o Cestě k sobě samým, o hledání a v ideálním případě i nalezení naší nejnitěrnější podstaty. Není o tom, přijít jedenkrát týdně na skupinovou lekci, ale jedná se o téměř kontinuální proces, kdy jógová praxe probíhá po celou dobu, kdy je vědomí člověka v bdělém stavu...

Převzato z: https://www.sadhak.cz/o_joze.html